Aplikácia práškových NH

Ekonomické a enviromentálne výhody aplikácie práškových NH dokumentujú tab. č.1 a č.2:

 

 

 

Tabuľka č.1 Produkcia emisií pre rôzne druhy náterových hmôt
Druh náteru Bežný náter Vodou riedené nátery Nátery s vysokým obsahom sušiny Práškové náterové hmoty
Emisie prchavých látok 38 % 26% 31% 0,6%

 

Tabuľka č.2 Porovnanie nákladov pre užívateľa
  Mokrá náterová hmota Prášková náterová hmota Hodnotenie práškovej náterovej hmoty
Priemerná predajná cena 135 Sk / m2 140 Sk / m2 o 4% drahšia
Účinný prenos(účinnosť aplikácie) 60 % 90 % o 30 % účinnejšie nanášanie
Cena za 1 m2 plochy 22,50 Sk / m2 9,40 Sk / m2 o 2,4 krát lacnejšia aplikácia

 


Kontakt
AMCOR spol. s r. o.
Považská 18
940 67 Nové Zámky
Slovakia
email telefon
Ochrana osobných údajov

Email:
Predmet:
Správa: