Predpríprava podkladu

Od stavu podkladu a rozsahu jeho korózneho napadnutia ( Tab.č.1 .) a od koróznej agresivity prostredia (Tab.č.2 ) sa odvíja návrh najvhodnejšej predúpravy povrchu, resp. spôsob odstraňovania nepriľnavých a cudzích látok  ( Tab.č.3 ).

Za základné spôsoby môžeme považovať:

Otryskávanie – vo všeobecnodti najvhodnejšia a najkvalitnejšia predúprava kovov. Tryskacie médium (najčastejšie kremičitý piesok) dopadá pod vysokým tlakom na povrch upravovaného podkladu. Použitie vhodnej frakcie kremičitého piesku zabezpečuje optimálny kotviaci profil upravovaného povrchu. Otryskávanie má najväčšie využitie pri aplikáciách tzv. mokrých náterov. Stupne otryskávania a charakteristika – viď Tab.č. 4, Tab.č. 5 a Tab.č. 6.

Mechanické, resp. ručné čistenie – odporúča sa len pri malých rozsahoch, prípadne pri aplikácii údržbových náterov v objektoch, kde z rôznych dôvodov nie je možné otryskávať. Spôsoby, charakteristika, stupne - viďTab.č.3, Tab.č. 4, Tab.č. 5 a Tab.č. 6.

Čistenie tlakovou vodou - druhy čistenia a stupne čistoty pri vodnom otryskávaní - viď Tab.č.7

Chemická predúprava podkladu – najčastejšie využívana pri aplikácii práškových NH.


Kontakt
AMCOR spol. s r. o.
Považská 18
940 67 Nové Zámky
Slovakia
email telefon
Ochrana osobných údajov

Email:
Predmet:
Správa: