Práškovanie

Rýchla aplikácia nových poznatkov vedy a techniky do oblasti náterových systémov významne prispieva k dokonalejšej protikoróznej ochrane materiálov a zlepšeným dekoratívnym vlastnostiam. Súčasný celosvetový trend v oblasti náterových hmôt sa orientuje smerom k ekologicky neškodným a pritom ekonomicky výhodným práškovým náterovým hmotám. Práškové náterové hmoty tvoria jednou z najprogresívnejších metód protikoróznej ochrany materiálov.
Zvýšený nárast záujmu o práškové náterové hmoty je možné pripísať ich výborným fyzikálno-chemickým vlastnostiam, ktoré sa prinajmenšom vyrovnajú klasickým náterovým systémom s obsahom rozpúšťadiel tzv. mokrým náterom, pričom sú splnené najvyššie kritéria kladené na protikoróznu odolnosť i estetické vlastnosti výsledného povrchu.
Práškové náterové hmoty sa do širokej verejnej pozornosti dostali po objavení procesu fluidizácie s pevným lôžkom začiatkom 50. rokov a počas krátkeho obdobia zaznamenali výrazný technologický vývoj. Komerčne dostupnými sa práškové nátery stali už v polovici 60-tich rokov. Od tohto obdobia sú jedným z najekologickejších metód povrchovej úpravy a je možné konštatovať, že práškové nátery sú enviromentálne prijateľné náterové materiály pre 21 storočie.
Pravdivosť tvrdení o ich výhodnosti najlepšie dokumentujú údaje o raste predaja:
 
  • kým celosvetová spotreba v roku 1989 bola 250 000t,v roku 1996 už dosiahla úroveň 550 000t
  • v posledných piatich rokoch zaznamenala celosvetová spotreba celkový nárast približne 11% ročne; v prípade východnej európy sa odhaduje ešte vyššie % nárastu

     

 

Vývoj produkcie práškových farieb v EÚ Vývoj spotreby práškových farieb na Slovensku za obd.1996-2000
Rok Tony Rok Tony
1966 200 1996 2000
1970 500 1997 2250
1978 26000 1998 2200
1988 125000 1999 2450
1998 200000 2000 2500
2000 215000    

 

Viac informácií o práškovaní nájdete tu:


Kontakt
AMCOR spol. s r. o.
Považská 18
940 67 Nové Zámky
Slovakia
email telefon
Ochrana osobných údajov

Email:
Predmet:
Správa: