Podstata a zloženie práškových NH

Práškové náterové hmoty sú vyrábané vo forme veľmi jemného prachu s priemernou hodnotou veľkosti zrna 40-50 mm s ditribúciou častíc do 100 mm. Po aplikácii na predupravený kovový podklad je nevyhnutné nanesený materiál vypáliť v peci pri teplotách 180-200°C po dobu cca 10-15 min, pričom existujú aj náterové systémy s teplotou vypaľovania cca 120°C.

 

Zloženie:
Väčšina práškových náterových hmôt je zmesou živice (napr. polyester, epoxid), vytvrdzovacieho činidla, činidla pre reguláciu rozlyvu, katalyzátora, pigmentov, plnív a iných, pričom živica tvorí bázu v ktorej sú všetky ostatné látky dispergované. Takto vytvorená zmes je vo vode prakticky nerozpustná. Rovnako je aj väčšina ostatných zložiek, tvoriacich práškovú hmotu veľmi málo, alebo prakticky nerozpustná. Toxikologické štúdie týchto náterov poukazujú na skutočnosť, že väčšina práškových náterov je považovaná za inertný materiál.
Okrem základného systému živice s vytvrdzovacím činidlom (spojivo / tvrdidlo) výslednú práškovú náterovú hmotu tvoria:
Pigmenty - prispievajú k farebným a krycím vlastnostiam práškových náterov
Plnivá ( výplne) - znižujú cenu východiskových surovín a dávajú aplikáciám ich vlastnosti
Prísady - napomáhajú užitočným vlastnostiam (rozliv filmu, tvorba textúry a štruktúry)

 

SUROVINA % PODIELU Z CELKOVÉHO ZLOŽENIA FUNKCIA
Pigmenty 0 – 40 Dodávajú farbu, kryciu schopnosť a optické vlastnosti
Výplne 0 – 20 Zlepšujú vlastnosti aplikácie, tvrdosť ochrannej vrstvy a odolnosť proti oderu Zvyšujú korózuvzdornosť Znižujú náklady
Prísady 1 – 2 Ovplyvňujú tečenie, lesk povrchu., hladkosť povrchu, štruktúru, elektrostatické vlastnosti atď.
Spojivá/ Tvrdidlá cca 60 Syntetické polymerické materiály; časť tvoriaca film formule; dodávajú odolnosť proti nárazu, pružnosť, odolnosť proti atmosferickým vplyvom a chemickú odolnosť.

 


Kontakt
AMCOR spol. s r. o.
Považská 18
940 67 Nové Zámky
Slovakia
email telefon
Ochrana osobných údajov

Email:
Predmet:
Správa: